דו"ח הנדסי 2020 לחצו לצפייה
נספח א - דוחות רבעוניים איכות המים
נספח ב+ג
נספח ד

דו"ח הנדסי 2016 לחצו לצפייה

ריכוז נתונים - נספח א'  לחצו לצפייה
נתוני רקע   לחצו לצפייה
אודות התאגיד  לחצו לצפייה
הוראות תפעול ותחזוקה לתחנות שאיבת מים  לחצו לצפייה 

הוראות תפעול ואחזקה כלליות  לחצו לצפייה
הוראות תחזוקה וטיפול מערכות שאיבת ביוב   לחצו לצפייה
תכנית דיגום למי שתייה לשנת 2016  לחצו לצפייה

דיגום מי השתייה בקרת איכות מים  לחצו לצפייה

דו"ח הנדסי 2015 לחצו לצפייה

ריכוז נתונים - נספח א'  לחצו לצפייה
נתוני רקע   לחצו לצפייה
אודות התאגיד  לחצו לצפייה
הוראות תפעול ותחזוקה לתחנות שאיבת מים  לחצו לצפייה 

הוראות תפעול ואחזקה כלליות  לחצו לצפייה
הוראות תחזוקה וטיפול מערכות שאיבת ביוב   לחצו לצפייה
תכנית דיגום למי שתייה לשנת 2015  לחצו לצפייה

דיגום מי השתייה בקרת איכות מים  לחצו לצפייה

דו"ח הנדסי 2014 לחצו לצפייה 

דיווח על איכות מים לחצו לצפייה
נתוני רקע לחצו לצפייה
אודות התאגיד לחצו לצפייה
הוראות תפעול ותחזוקה לתחנות שאיבת מים לחצו לצפייה
הוראות תפעול ואחזקה כלליות לחצו לצפייה
הוראות תחזוקה וטיפול מערכות שאיבת ביוב לחצו לצפייה
תכנית דיגום למי שתייה לשנת 2014 לחצו לצפייה

דו"ח הנדסי 2013  לחצו לצפייה