מנכ"ל מי התנור רו"ח אברהם בראל

כתובת דוא"ל:  [email protected]

 

יו"ר דירקטוריון- עו"ד אביחי שטרן

כתובת דוא"ל: [email protected]

 

חברת דירקטוריון, לילאן מדר מטעם מועצה מקומית קריית שמונה

כתובת מייל: [email protected]

חבר דירקטוריון, ארקדי שטיין מטעם מועצה מקומית קצרין

כתובת דוא"ל:  [email protected]

 

חבר דירקטוריון, שלום צורייה מטעם מועצה מקומית קצרין

כתובת דוא"ל:  [email protected]

 

רולאן עזאם, משקיפה מטעם מועצה מקומית עין קניה

כתובת דוא"ל: [email protected]