• יועצת משפטית:

עו"ד מירית דובר, 054-7720267, [email protected]

 

יועץ כספי:

דני ליבלר (רו"ח), 04-8674111 

 

יועץ ביטוח:

אייקי שוורץ, [email protected]  09-8616718  

 

  • מבקר פנים:

גבי גרינפלד, 050-4025015, [email protected]

 

  • יועץ איכות:

רפי נחמני , 050-5762352,   [email protected] 

 

יועץ תקשורת:

טל-פז תקשורת, [email protected]

 

  • יועץ תקשוב

יוסי אסור,054-3399880, [email protected].

 

  • יועץ סביבתי

ד"ר עזרא יונה, [email protected]