בתחום המים:

- אספקת מים באיכות מעולה לתושבי קריית שמונה, קצרין, מטולה מג'דל שמס, מסעדה, בוקעתא ועין קיניה הן בשגרה והן בזמן בחרום.

- שמירה על פחת מים של פחות מ 8% בכל הישובים.

- פיתוח שיקום ותחזוקה של מערכת אספקת המים העירונית.

 

בתחום הביוב:

- איסוף, הולכה טיפול וטיהור השפכים מקריית שמונה, מטולה, קצרין, מג'דל שמס, מסעדה, בוקעתא ועין קיניה.

- הקמה וניהול של מכוני טיהור שפכים ברמת טיהור שלישונית.

 

כללי

- מחויבת לשירות זמין, איכותי, יעיל ומהיר לפי עקרונות "סל השרותים" אשר הוכן על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב.