ערכת חירום למים וסניטציה.

 פגיעה במקורות המים ובתשתיות המים והביוב יכולה להתרחש  כתוצאה מאסונות טבע, מפגיעה מכוונת או במקרה של תקלה.

בדרך כלל דריכות הגורמים המקצועיים המטפלים במשק המים והביוב מאפשרים התמודדות בזמן קצר וחזרה מהירה לשגרה, אך בתרחישים קיצוניים במיוחד כמו בתרחיש של אירוע רעידת אדמה חזקה אשר במהלכה צפויה קריסת מערכות ותשתיות רבות במדינה, ייתכן מצב של מחסור במים זורמים או פגיעה באיכות המים לפרק זמן מוגבל.

לאירועים מסוג זה השפעה ישירה על היבטים שונים של חיי השגרה כמו בישול ושתייה, ניקיון והיגיינה, סניטציה וחקלאות.

תאגידי המים והביוב, הרשויות המקומיות, חברת מקורות ורשות המים נערכים לטיפול באירועי  פגיעה במערכת המים והביוב, כולל חלוקת מים לתושבים עד להשבת המערכת לתפקוד תקין.

על מנת לשפר את המוכנות האזרחית וכמענה מיידי עד לתגובת הרשויות השונות לחלוקת מים, ממליצה רשות המים לכל בית אב להחזיק בבית ערכת מים וסניטציה.

 

הערכה כוללת ברובה מוצרים הנמצאים ממילא בבית בצריכה יומית ועל כן לא מחייבת עלויות נוספות.