תאגיד התנור מוסמך למערכות ניהול :

14001:2015 ISO– מערכת לניהול איכות סביבה

14001:2015 ISO– מערכת לניהול איכות סביבה

לצפייה בתעודה - קישור לקובץ PDF

מכון התקנים הישראלי - 9001:2015 ISO – מערכת לניהול איכות

9001:2015 ISO– מערכת לניהול איכות

לצפייה בתעודה -קישור לקובץ PDF

מכון התקנים הישראלי - 45001:2018 ISO – מערכת לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית

45001:2018 ISO – מערכת לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית

לצפייה בתעודה - קישור לקובץ PDF

27001:2013 ISO – מערכת לניהול אבטחת מידע והגנת הפרטיות

 27001:2013 ISO– מערכת לניהול אבטחת מידע והגנת הפרטיות.