הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין בכל אחד מהאמצעים הבאים:

  • בטלפון: 04-6816888. - שיחת חינם 1800-200-744.
  • בפקס לשרות הלקוחות: 04-6905774.
  • בפקס להנהלת החברה: 04-6905777.
  • משלוח דואר: חברת "התנור", שדרות תל חי 106, ת.ד. 860.
  • תיבה לפניות הציבור – במשרד שרות הלקוחות.
  • בדואר אלקטרוני לשרות לקוחות - [email protected] 
  • בדואר אלקטרוני להנהלת החברה –  [email protected]

במקרים חריגים וכן במקרים בהם תשובת הדרג המקצועי בחברה לא הניחה את דעתכם, ניתן לפנות אל הוועדה לטיפול בפניות חריגות, שהוקמה על ידי הנהלת החברה. את הפניה יש להפנות אל הועדה באמצעות מנכ"ל החברה.

במקרים בהם הנכם סבורים כי המענה אשר ניתן ע"י חברת התנור אינו מניח את הדעת ניתן לפנות לרשות הממשלתית למים וביוב באמצעות טופס מקוון באתר רשות המים (אופציה מועדפת) או בדואר אלקטרוני [email protected].
כתובת רשות המים: הרשות הממשלתית למים וביוב אגף תאגידי מים וביוב כתובת רח´ בנק ישראל 7, ת.ד 36118, ירושלים 9195021.
מענה טלפוני למידע כללי 076-5300905
פקס 09-7605702